Preview Mode Links will not work in preview mode

Codziennie coming out


Mar 29, 2022

W sytuacji tak ekstremalnej jak wojna widać, że społeczność LGBT to ludzie dzielni i odważni – mówi Miłosz Przepiórkowski z Lambdy Warszawa.